Лип 25

Увага! Найближчі наукові події!

1ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ В ПРИКРІПЛЕНОМУ ФАЙЛІ.     ТУТ

1.XІІІ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку», м. Запоріжжя, 25-26 липня 2013 року
2.Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Наукова дискусія:теорія, практика, інновації», м. Миколаїв, 29-30 серпня 2013 року.
3.Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Актуальні питання технічних наук», м. Київ, 19-20 вересня 2013 року.
4.Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Наука України.Перспективи та потенціал», м. Київ, 26-27 вересня 2013 року.
5.Дві аспірантські позиції зі Східноєвропейських досліджень, що базуються на вивчені мов.
6.Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «VII Машеровські читання», м. Вітебськ, Білорусь, 26-27 вересня 2013 р.
7.Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми джерелознавства», м. Вітебськ, Білорусь, 10-11 жовтня 2013 р.
8.Міжнародна науково-практична конференція «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу», м. Херсон, 14-15 червня 2013 р.
9.Міжнародний конгрес з інформатики: інформаційні системи та технології, м. Мінськ, Білорусь, 4-7 листопада 2013 р.
10.Шоста всеросійська науково-практична конференція “Імітаційне моделювання. Теорія та практика” (ИММОД-2013), м. Казань, Росія, 16-18 жовтня 2013 р.
11.IV Щорічна конференція грузинського математичного співтовариства, м. Тбілісі та м. Батумі, 9-15 вересня 2013 р.
12.Міжнародна науково-технічна конференція “Досягнення фізики неруйнуючогося контролю”, м.Мінськ, Білорусь, 15 жовтня 2013 р.
13.Друга Міжнародна наукова конференція “Сучасні питання бізнесу, менеджменту та освіти – 2013”, м. Вільнюс, Литва, 14-15 листопада 2013 р.
14.VI Міжнародна науково-практична конференція “Управління інноваціями: теорія, методологія, практика”, м. Новосибірськ, Росія, 6серпня 2013 р.
15.Конференція: «Біологія, медична фізика, медична хімія, біохімія та біомедична інженерія» (BIOMED-2013), м. Венеція, Італія, 28-30 вересня
2013 р.
16.XIII Міжнародна науково-практична конференція “Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика” м.Київ, 23-27 вересня 2013 р.
17.LXIII Міжнародна науково-практична конференція “Упорядкований хаос: сучасна проблематика фізико-математичних та хімічних наук”, м. Одеса, 22 – 28 серпня 2013 р.
18.ХІІІ Українська конференція з високомолекулярних сполук “ВМС-2013”,м. Київ, 7 – 10 жовтня 2013 р.
19.VIІ Міжнародна наукова конференція «Біорізноманіття і роль тварин в екосистемі» ZOOCENOSIS-2013, м. Дніпропетровськ,21-24 жовтня 2013 р.
20.VI Конференція з фізики рідкої речовини: сучасні проблеми, м.Київ, 23 -27 травня 2014 р.
21.VI Конференція з фізики рідкої речовини: сучасні проблеми, м.Пущино,Росія, 23 – 27 травня 2014 р.
22.X Міжнародна Кримська конференція «Космос і біосфера», в м.Коктебель (Крим, Україна), 23-28 вересня 2013 р.
23.ІІІ Міжнародна конференція “Наноматеріали: застосування і властивості- 2013” , м. Алушті, 16-21 вересня 2013 р.
24.VII Міжнародна школа-семінар молодих вчених з росту кристалів, м.Харків, 18-21 вересня 2013 р.
25.II Науково-практична конференція «Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів», м.Київ, 16-17 жовтня 2013 р.
26.Дев’ята міжнародна конференція «Енергія з біомаси», м. Київ, 24-25 вересня 2013 р.
27.Міжнародна конференція “HighMatTech”, м.Київ, 7-11 жовтня 2013 р.
28.ІІ Міжнародна конференція “Біоенергетика: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива”,м .Київ, 22-23 жовтня 2013 р.